عکس ۹نفری که به لایحه علیه سپاه رای ندادند

تصاویری از ۹ نفری که به قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی رای منفی دادند منتشر شد

عکس ۹نفری که به لایحه علیه سپاه رای ندادند

تصاویری از ۹ نفری که به قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی رای منفی دادند  منتشر شد

متمم پیشنهادی مربوط به درج سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا که دیروز پس از رای‌گیری به این قطعنامه اضافه شده بود نیز در قالب این قطعنامه به تصویب رسید

نمایندگان پارلمان اروپا به قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا رای مثبت دادند.

پارلمان اروپا امروز قطعنامه‌‌ای ضدایرانی با عنوان «پاسخ به اعتراضات و اعدام‌ها در ایران» را به تصویب رساند.

نمایندگان پارلمان اروپا قطعنامه محکومیت اعتراضات در ایران و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کردند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر