واکنش قوه قضاییه به ادعای زنده‌بودن خدمه سانچی

 ستایشی درباره ادعای شرکت حقوقی در زنده بودن خدمه سانچی و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفت: این ادعایی بدون پشتوانه و قصه‌پردازی رسانه‌های معاند است.

واکنش قوه قضاییه به  ادعای زنده‌بودن خدمه سانچی

 ستایشی  درباره ادعای شرکت حقوقی در زنده بودن خدمه سانچی و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفت: این ادعایی بدون پشتوانه و قصه‌پردازی رسانه‌های معاند است.

 سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره ادعای شرکت حقوقی در زنده بودن خدمه سانچی و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفت: این ادعایی بدون پشتوانه و قصه‌پردازی رسانه‌های معاند است و قوه قضائیه محل رجوع هرگونه ادعایی با مدارک مستند و مستدل است.

 ستایشی  درباره ادعای شرکت حقوقی در زنده بودن خدمه سانچی و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفت: این ادعایی بدون پشتوانه و قصه‌پردازی رسانه‌های معاند است و  قوه قضائیه محل رجوع هرگونه ادعایی با مدارک مستند و مستدل است. پس از وقوع این حادثه پرونده ای با موضوع شکایت خانواده‌های خدمه این کشتی علیه شرکت ملی نفتکش ایران و ادعای زنده بودن خدمه در دادسرای تهران تشکیل شد و  پس از انجام استعلامات، این پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب شد.

وی افزود:  با اعتراض شکات پرونده نسبت به تصمیم دادسرا، پرونده حسب مقررات شکلی قابل طرح در دادگاه کیفری تهران بود که  مورد رسیدگی واقع شد و دادگاه اعتراض را وارد ندانست.

منبع: ايسنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر