حکم خاص برای «مژگان ایلانلو» | ضبط وسایل دیجیتال ، ۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق

کارگردان مستند ساز و فعال اجتماعی امروز از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

حکم خاص برای «مژگان ایلانلو» | ضبط وسایل دیجیتال ،  ۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق

کارگردان مستند ساز و فعال اجتماعی امروز از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

به گزارش عرشه آنلاین ،بر اساس رای صادر  شده از سوی قاضی افشاری، رییس  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مژگان ایلانلو کارگردان مستند ساز به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به مدت ۶ سال، فعالیت تبلیغی علیه نظام  به مدت ۱۵ ماه، اخلال در نظم عمومی به مدت ۱۵ ماه و بابت تشویق به اعمال منافی به مدت ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت هم بخشی از این مجازات تعیین شده است. 

این فعال حقوق زنان به منع عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی اجتماعی، منع خروج از کشور، منع اشتغال به امور مربوط به جرم ارتکابی از قبیل فعالیت های رسانه ای و تبلیغی به مدت ۲ سال محکوم شده است.همچنین رایانه ی شخصی و تلفن همراه وی نیز به نفع دولت ضبط شده است. 

این در حالیست که مژگان ایلانلو بیش از ۱۰ روز است که در زندان اوین دچار شکستگی استخوان پا شده و به سختی توانایی تحرک دارد. علیرغم پیگیری های فراوان وکیل ایشان از قاضی پرونده جهت برخورداری قانونی  ایلانلو از مرخصی برای انجام امور درمان در خارج از زندان موافقت نشده است.

مژگان ایلانلو ۹۰ روز است که در بازداشت به سر میبرد و ۴۰ روز از این دوره را در سلول انفرادی گذرانده است.

منبع: امتداد

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر