سعید سیف علی مدیر مسئول «دیده بان ایران» به قید وثیقه آزاد شد

عسل اسماعیل‌زاده همسر مدیر مسئول سایت دیده‌بان ایران اظهار داشت: سعید سیف علی غروب دوشنبه ۲۶ دی ماه با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد.

سعید سیف علی مدیر مسئول «دیده بان ایران» به قید وثیقه آزاد شد

دیده‌بان ایران نوشت: عسل اسماعیل‌زاده همسر مدیر مسئول سایت دیده‌بان ایران اظهار داشت: سعید سیف علی غروب دوشنبه ۲۶ دی ماه با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد.

عسل اسماعیل‌زاده از آزادی همسرش به قید وثیقه خبر داد.

 عسل اسماعیل‌زاده همسر مدیر مسئول سایت دیده‌بان ایران اظهار داشت: سعید سیف علی غروب دوشنبه ۲۶ دی ماه با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد.

گفتنی است؛ مدیر مسئول سایت دیده‌بان ایران روز شنبه هفدهم دی ماه پس از چندبار احضار به دادسرای اوین بازداشت شده بود.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر