واکنش جالب رشیدی کوچی به شعار نویسی بر روی دیوار سفارت انگلستان

جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس در واکنش به شعار نویسی برروی دیوار سفارت انگلستان در ایران نوشت: از جلوی سفارت انگلیس رد می‌شدم، واقعا وضعیت نامناسب و تاسف‌باری بود، چنین رفتار‌های هیجانی و خارج از عرف و اخلاق بیشتر بازی در پازل سفیر انگلیس است.

واکنش جالب رشیدی کوچی به شعار نویسی بر روی دیوار سفارت انگلستان

 جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس در واکنش به شعار نویسی برروی دیوار سفارت انگلستان در ایران نوشت: واقعا وضعیت نامناسب و تاسف‌باری بود.

وی در این باره نوشت: از جلوی سفارت انگلیس رد می‌شدم، واقعا وضعیت نامناسب و تاسف‌باری بود، چنین رفتارهای هیجانی و خارج از عرف و اخلاق بیشتر بازی در پازل سفیر انگلیس است.

حتما اقداماتی چون دستگیری و مجازات امثال اکبری برای انگلیس(روباه‌پیر) بسیار پرهزینه‌تر و درد‌آورتر است و تاثیر بیشتری بر جامعه دارد.

منبع: انتخاب

دیگر رسانه ها

ارسال نظر