شعارنویسی و پاشیدن رنگ روی دیوارهای سفارت ایران در لندن / عکس

بر روی دیوار‌های بیرونی سفارت ایران در لندن، به زبان فارسی و انگلیسی، شعار‌هایی علیه جمهور اسلامی نوشته شده است.

شعارنویسی و پاشیدن رنگ روی دیوارهای سفارت ایران در لندن / عکس

دیوار‌های بیرونی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن پایتخت انگلیس از شنبه شب تا یکشنبه هدف شعارنویسی قرار گرفت.

بر روی دیوار‌های بیرونی سفارت ایران در لندن، به زبان فارسی و انگلیسی، شعار‌هایی علیه جمهور اسلامی نوشته شده است.

همچنین ساختمان سفارت ایران در پایتخت انگلیس مورد حمله قرار گرفت و معترضان رنگ قرمز بر روی دیوار‌ها پاشیدند.

شعارنویسی و پاشیدن رنگ روی دیوارهای سفارت ایران در لندن / عکس

شعارنویسی و پاشیدن رنگ روی دیوارهای سفارت ایران در لندن / عکس

شعارنویسی و پاشیدن رنگ روی دیوارهای سفارت ایران در لندن / عکس

منبع: فرارو

دیگر رسانه ها

ارسال نظر