محسن هاشمی :الان مردم تحمل می کنند ولی معیشت شان دچار مشکل شده است.

محسن هاشمی رفسنجانی در حرم امام درابره اوضاع معیشتی مردم عنوان کرد: الان مردم تحمل می کنند ولی معیشت شان دچار مشکل شده است.در حکمرانی عقلایی سعی بر این است که بجای توزیع فقر، توزیع ثروت بشود.

محسن هاشمی :الان مردم تحمل می کنند ولی معیشت شان دچار مشکل شده است.

محسن هاشمی رفسنجانی در حرم امام و درسالگرد درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره اوضاع معیشتی مردم عنوان کرد: الان مردم تحمل می کنند ولی معیشت شان دچار مشکل شده است.در حکمرانی عقلایی سعی بر این است که بجای توزیع فقر، توزیع ثروت بشود. 

گزیده حرفهای فرزند هاشمی رفسنجانی بدین شرح است

 در سالهای دولت سازندگی، دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی یا دولت اصلاحات، چند سال ابتدایی دولت آقای روحانی رشد ۶ درصدی اقتصاد را در کشور داشتیم.

 در سالهای دیگر به این رشد نرسیدیم، به نوعی فقر و فلاکت بر جامعه حاکم شد که می تواند ادامه داشته باشد.

الان مردم تحمل می کنند ولی معیشت شان دچار مشکل شده است.

در حکمرانی عقلایی سعی بر این است که بجای توزیع فقر، توزیع ثروت بشود. ایجاد ثروت بشود و از آن طریق سعی بشود که وضعیت مردم رو به بهبودی برود. تورم کنترل شود، اشتغال ایجاد شود. 

در سالهای دولت سازندگی، دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی یا دولت اصلاحات، چند سال ابتدایی دولت آقای روحانی رشد ۶ درصدی اقتصاد را در کشور داشتیم.

در سالهای دیگر به این رشد نرسیدیم، به نوعی فقر و فلاکت بر جامعه حاکم شد که می تواند ادامه داشته باشد.

امیدوارم برای اینکه مردم اینقدر در فشار نباشد رویکردی که آیت الله هاشمی مطرح می کردند و دنبال می کردند که در کنار استکبارستیزی و استعمارستیزی دیده شود. ایشان رویکرد مبارزه با افراط را هم دنبال می کردند.

مبارزه با افراط از مبارزه با استکبار و استعمار بسیار سخت تر است، چون آن دو برای مردم نمایان است و مردم خودشان پشت مبارزه قرار می گیرند./ جماران

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر