افرادی که توسط مامورین اموالشان تخریب شده به دادسرا‌های نظامی مراجعه بکنند

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: افرادی که توسط مامورین اموالشان مورد تخریب قرار گرفته به دادسرا‌های نظامی در مراکز استان سراسر کشور مراجعه بکنند و شکایت خود را با دلیل و مدرک ارائه دهند.در برخی موارد دیگر که خسارت‌هایی وارد شده و افرادی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند پرونده تشکیل شده و رسیدگی می‌شود. ما در کمال بی طرفی تحقیق می‌کنیم رسیدگی می‌کنیم و حکم صادر می‌کنیم

افرادی که توسط مامورین اموالشان تخریب شده به دادسرا‌های نظامی مراجعه بکنند

حجت الاسلام پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در گفتگو با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به عنوان مرجع اختصاصی به وظیفه قانونی خود عمل کرده و عمل می‌کند. نیرو‌های مسلح ما مثال زدنی هستند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ضمن تاکید بر اینکه نیرو‌های مسلح در مقابل همه فشار‌ها صبوری کردند و ایستادند، اظهار کرد: نیرو‌های مسلح در کنار مردم بوده و هستند و از جان مال و امنیت مردم و انقلاب دفاع می‌کنند.

وی همچنین تاکید کرد: هر کجا در جریان اغتشاشات از طرف نیرو‌های مسلح خساراتی به اموال مردم وارد شده است وظیفه قانونی ما ایجاب می‌کرده ما ورود پیدا کنیم و ورود پیدا کرده ایم. از همان ابتدا تحقیقات خود را در خصوص موارد مختلف انجام داده ایم و پرونده‌هایی تشکیل شده و در حال رسیدگی هستیم تحقیقات را انجام داده ایم.

پورخاقان افزود: در خصوص اتفاقاتی که در زاهدان رخ داد سازمان قضایی از ابتدا ورود پیدا کرد و در حال رسیدگی هستیم و پرونده تشکیل شده است و همچنین در برخی موارد دیگر که خسارت‌هایی وارد شده و افرادی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند پرونده تشکیل شده و رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: افرادی که توسط مامورین اموالشان مورد تخریب قرار گرفته به دادسرا‌های نظامی در مراکز استان سراسر کشور مراجعه بکنند و شکایت خود را با دلیل و مدرک ارائه دهند؛ ما در کمال بی طرفی تحقیق می‌کنیم رسیدگی می‌کنیم و حکم صادر می‌کنیم.

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر