انتقاد تند روزنامه «جوان» از بیانیه خانه سینما

این وضعیت هوشیاری بیشتر دستگاه قضایی و امنیتی را طلب می‌کند که بدانند از ابتدا روی فعالیت مجازی سینماگران برای هیاهوی زنانه در ایران چه حساب ویژه‌ای باز شده است و چه دستانی دانسته یا نادانسته درون این پازل نقش‌آفرینی کردند.

انتقاد تند روزنامه «جوان» از بیانیه خانه سینما

این وضعیت هوشیاری بیشتر دستگاه قضایی و امنیتی را طلب می‌کند که بدانند از ابتدا روی فعالیت مجازی سینماگران برای هیاهوی زنانه در ایران چه حساب ویژه‌ای باز شده است و چه دستانی دانسته یا نادانسته درون این پازل نقش‌آفرینی کردند.

به طور قطع بخشی از سینماگرانی که این روز‌ها دست به کشف حجاب می‌زنند یا عنوان می‌کنند دیگر حاضر نیستند با نهاد‌های حاکمیتی برای اخذ مجوز همکاری کنند دچار اشتباه محاسباتی درباره میزان نارضایتی‌ها هستند.

باید گفت که متأسفانه خانه سینما به احتمال بسیار زیاد کاملاً هدفمند و برنامه ریزی شده اقدام به صدور بیانیه‌ای آتشین با لحنی شبیه به گروهک‌های معاند کرده است... خانه سینما در این وضعیت به مثابه کسی عمل کرد که قرار است به هیاهوی زنزندگی آزادی تنفس مصنوعی بدهد تا به این طریق از مرگ زودرس آن در این مقطع پیشگیری کرده باشد.

این روزنامه سپس با اشاره به تغییر رئیس هیات مدیره خانه سینما در ماه‌های اخیر مدعی شده است: در ماه‌های گذشته هیئت مدیره خانه سینما شخص معتدلی، چون منوچهر شاهسواری را برکنار کرده و مهره امتحان پس داده‌ای! چون محمد مهدی عسگرپور را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب می‌کند... منوچهر شاهسواری در جریان فتنه آبان ۹۸ و دی‌ماه سال ۹۶ اجازه صدور بیانیه‌های تند را نداد، اما ظاهراً برای گردانندگان پروژه زن زندگی آزادی محرز بوده است که مهدی عسگرپور پای کار چنین بیانیه‌های خواهد آمد.

این وضعیت هوشیاری بیشتر دستگاه قضایی و امنیتی را طلب می‌کند که بدانند از ابتدا روی فعالیت مجازی سینماگران برای هیاهوی زنانه در ایران چه حساب ویژه‌ای باز شده است و چه دستانی دانسته یا نادانسته درون این پازل نقش‌آفرینی کردند.

منبع: رویداد ۲۴

دیگر رسانه ها

ارسال نظر