واکنش نورنیوز به توئیت حسن عباسی: او سخنگوی کیست؟!

نورنیوز در واکنش به توییت حسن عباسی نوشت: پیشتر تاکید شد که حسن عباسی سخنگوی هیچ بخشی از حاکمیت نیست. اظهارات اخیر او درمورد ورزشکاران کشورمان که نتیجه ان با فضاسازی سه‌قلوهای لندنی برای تضعیف روحیه تیم ملی در یک راستاست، این سوال را در اذهان مردمی که دل در گرو اعتلای ایران دارند ایجاد می کند که او واقعا سخنگوی کیست؟

ارسال نظر