اطلاعات سپاه کرمانشاه: مسئول اطلاعات سپاه صحنه در درگیری های امروز به شهادت رسید

اطلاعات سپاه استان کرمانشاه اعلام کرد: سرهنگ پاسدار نادر بیرامی، مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه توسط آشوبگران و اغتشاشگران در حین ماموریت به شهادت رسید.

اطلاعات سپاه کرمانشاه: مسئول اطلاعات سپاه صحنه در درگیری های امروز به شهادت رسید

اطلاعات سپاه استان کرمانشاه اعلام کرد: مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه در درگیری عصر امروز با اغتشاشگران به شهادت رسید.

اطلاعات سپاه استان کرمانشاه اعلام کرد: سرهنگ پاسدار نادر بیرامی، مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه توسط آشوبگران و اغتشاشگران در حین ماموریت به شهادت رسید.

منبع: انتخاب

دیگر رسانه ها

ارسال نظر