کنایه نماینده مجلس به بذرپاش؛ چرا اینقدر ولع داری؟

مجتبی توانگر نماینده مجلس، در توییتی کنایه آمیز خطاب به مهرداد بذرپاش گفت: «آقای همه جا گزینه، مگر چقدر توانایی داری!»

کنایه نماینده مجلس به بذرپاش؛ چرا اینقدر ولع داری؟

مجتبی توانگر نماینده مجلس در توییتی خطاب به مهرداد بذرپاش نوشت: «هر وزارتخانه‌ای که احتمال تغییر آن می‌رود این آقای همه جا گزینه از طریق یکی از معاونین به رییس جمهور برای تصاحب آن کرسی فشار می‌آورد.

آقای مهندس!

چقدر توانایی دارید که هم می‌توانید شهردار شوید هم وزیر راه بشوید هم وزیر صمت هم وزیر رفاه هم...

برادر من!

چرا اینقدر ولع داری؟»

کنایه نماینده مجلس به بذرپاش

 

منبع: چند ثانیه

دیگر رسانه ها

ارسال نظر