امیرعبداللهیان: آخرین تبادل پیام‌ با آمریکا کمتر از 72 ساعت پیش بود!

امیرعبداللهیان گفت: آمریکایی ها از طریق برخی وزرای خارجه به ما پیامهایی می دهند مبنی بر اینکه برای برجام عجله دارند ولی آقای راب مالی خیلی ریاکارانه وقتی با رسانه ها مصاحبه می‌کند می‌گوید برجام اولویت ما نیست

امیرعبداللهیان: آخرین تبادل پیام‌ با آمریکا کمتر از 72 ساعت پیش بود!

حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران، در خصوص برجام اظهار داشت:  ما بطور مستمر پیامهایمان را با طرف آمریکایی تبادل می کنیم و اخرین تبادل پیاممان کمتر از ۷۲ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: آمریکایی ها از طریق برخی وزرای خارجه به ما پیامهایی می دهند مبنی بر اینکه برای برجام عجله دارند ولی آقای راب مالی خیلی ریاکارانه وقتی با رسانه ها مصاحبه می‌کند می‌گوید برجام اولویت ما نیست و به تحریکاتی که نسبت به کف خیابان و اغتشاشات دارند اشاره میکنند.

منبع: برنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر