تصاویر تسنیم و ایسنا از وضعیت امروز خیابان ‎ها و معابر تهران

خبرگزاری تسنیم و ایسنا تصاویری از وضعیت چند خیابان اصلی در تهران در پی فراخوان برای تجمعات اعتراضی را منتشر کرده اند.

تصاویر تسنیم و ایسنا از وضعیت امروز خیابان ‎ها و معابر تهران

خبرگزاری تسنیم، تصاویری از وضعیت چند خیابان اصلی در تهران در پی فراخوان برای تجمعات اعتراضی را منتشر کرده است.

خبرگزاری ایسنا هم تصاویری از وضعیت امروز معابر تهران را منتشر کرد:

دیگر رسانه ها

ارسال نظر