اطلاعیه دادگستری درباره جان‌ باختن «علیرضا کریمی» در اعتراضات اراک

در بررسی جسد متوفی آثار و شواهدی دال بر آزار، ضرب و جرح، کوفتگی و شکستگی مشاهده و گزارش نشده است، لذا فوت آن مرحوم هیچ ارتباطی به اعتراضات یا احیانا شرکت در تجمعات اخیر ندارد و این ادعا از بنیان تکذیب می‌شود.

اطلاعیه دادگستری درباره جان‌ باختن «علیرضا کریمی» در اعتراضات اراک

ایسنا نوشت: دادگستری استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای ادعای ارتباط فوت «علیرضا کریمی» با تجمعات اخیر را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است: حسب پخش خبری توسط رسانه های معاند مبنی بر فوت جوانی به نام «علیرضا کریمی» و ارتباط دادن آن با حوادث اخیر، لازم به توضیح است که بر اساس تحقیقات فنی و قضایی صورت گرفته، این جوان، غیربومی استان مرکزی بوده و در منزل مجردی خود سکونت داشته که در همان مکان نیز فوت می کند و بنا به گواهی پزشکی قانونی، علت تامه فوت آن مرحوم، مسمومیت ناشی از سوء‌مصرف مواد مخدر اعلام شده است.

در بررسی جسد متوفی آثار و شواهدی دال بر آزار، ضرب و جرح، کوفتگی و شکستگی مشاهده و گزارش نشده است، لذا فوت آن مرحوم هیچ ارتباطی به اعتراضات یا احیانا شرکت در تجمعات اخیر ندارد و این ادعا از بنیان تکذیب می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که رسانه های بیگانه، عناد، دشمنی و کینه توزی‌شان علیه ملت شریف و آزاده، واضح و روشن بوده و وارونه نشان دادن وقایع و متوسل شدن به حربه های نخ نمایی چون کشته سازی و ایجاد جنگ رسانه ای برای ایجاد فضای ناامن و متشنج، بر همگان واضح و مبرهن است که لازم است عموم شهروندان خصوصا جوانان عزیز و فهیم با درایت، هوشیاری، دقت و بصیرت با این گونه مسائل مواجه شوند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر