تکذیب شایعه‌ی بازداشت دکتر الهه کولایی

خانم کولایی بعدازظهر پنجشنبه گفت که این شایعه دروغ است.

تکذیب شایعه‌ی بازداشت دکتر الهه کولایی

ارسال نظر