نوشته متفاوت فرزند شهید همت درباره ناآرامی‌های اخیر با تصویری خاص

فرزند شهید همت در پست اینستاگرامی خود نوشت: به زبان صریح و روشن می‌گویم که مثل اغلب فرزندان شهدا در کنار رهبر و مردم، پای کار کشور و نظام می ایستم.

نوشته متفاوت فرزند شهید همت درباره ناآرامی‌های اخیر با تصویری خاص

ارسال نظر