روزنامه خراسان خطاب به رییسی: تیم اقتصادی دولت را تغییر دهید

روزنامه خراسان نوشت: تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت و ترسیم نقشه راه و برنامه ای مشخص برای تحول در اقتصاد ایران ضروری است.

روزنامه خراسان خطاب به رییسی: تیم اقتصادی دولت را تغییر دهید

روزنامه اصولگرای خراسان از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم انتقاد کرده و خواستار تغییر در تیم اقتصادی شده است.

به گزارش خراسان، با گذشت حدود ۱۵ ماه از استقرار دولت سیزدهم انتظار می رفت و می رود که شرایط خطیر اقتصاد ایران بهتر درک شود و تیم اقتصادی دولت، تصمیمات اثرگذارتری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بگیرند. جهش روزهای اخیر نرخ ارز تلنگری جدی بود، زمان به سرعت می گذرد و حرکت بر مسیر روزمرگی و تکیه بر اقدامات کوچک و کم اثر پاسخگوی وضعیت فعلی اقتصادی نیست.

در ادامه این مطلب آمده است: اقتصاد ایران با احتساب امسال پنج سال پیاپی تورم های بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است. میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ نزدیک به صفر بوده است. خروجی این شاخص ها در سفره مردم و معیشت آنان تنگی و سختی است. رهایی از این تنگی و سختی نیازمند تصمیمات مهم و چشم انداز تحولی به آینده است. برای رسیدن به این دو مهم، تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت و ترسیم نقشه راه و برنامه ای مشخص برای تحول در اقتصاد ایران ضروری است.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر