روزنامه اطلاعات: حل بحران ها با افزایش ظرفیت و آستانه تحمل حاکمیت امکان پذیر است

روزنامه اطلاعات نوشت: حل بحران‌ها با مفاهمه و افزایش ظرفیت و آستانه تحمل حاکمیت امکان‌پذیر است.

روزنامه اطلاعات: حل بحران ها با افزایش ظرفیت و آستانه تحمل حاکمیت امکان پذیر است

روزنامه اطلاعات تاکید کرد برای عبور همه بحران‌هایی که کشور با آن مواجه است، از بحران محیط‌زیست تا اقتصادی نیاز به مفاهمه و دوری از جزم‌اندیشی دارد.

به گزارش اطلاعات، این روزها همه درگیر حوادث تلخ این روزهایند. گروهی در اندیشه جمع کردن ماجرا و گروهی در فکر ادامه ماجرا. دو قطبی خطرناکی هم شکل گرفته که کمتر کسی در فکر تدبیر همسو کردن جامعه برای مقابله با بحران‌های بزرگ است اما باید حوصله فکر کردن و اندیشه‌ورزی به سرزمین را هم داشت.

در ادمه این مطلب آمده است: اینکه بارها گفته آمد کشور و جامعه ما برای عبور از بحران‌های سخت به مفاهمه و درک متقابل و دوری از جزم اندیشی و یکسویه نگری محتاج است، بدین خاطر است که حل این بحران‌ها چه بحران‌ اقتصادی باشد چه گسست نسلی و چه بحران ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری باشد،چه مشکلات فرهنگی و اجتماعی، چه بحران دیده نشدن باشد و چه بحران شنیده نشدن و چه بحران شدت مصرف انرژی باشد و چه بحران معیشت و اشتغال و چه بحران مسکن باشد یا ازدواج و دست آخر چه بحران میحط زیست باشد و چه بحران خشکسالی و آب… همه و همه نیازمند وفاق و همدلی و حمایت سرمایه اجتماعی است و این با مفاهمه و گفتگوی ملی و به ویژه افزایش ظرفیت و آستانه تحمل حاکمیت و جذب حداکثری و دفع حداقلی ممکن می‌شود. همه می‌دانیم که جز خودمان و مردمانمان هیچکس به دادمان نمی‌رسد و این وحدت و همدلی و مدارای ما با یکدیگر است که نقشه دشمنان ما و این سرزمین بزرگ را نقش بر آب می‌کند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر