توهین حمید رسایی به زنان معترض در ایران

ویدئویی از اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی در خارج از کشور بین کاربران فضای مجازی دست به دست می‌شود که سخنران زن مراسم در هنگام صحبت لباس بر تن ندارد.

توهین حمید رسایی به زنان معترض در ایران

برترین‌ها نوشت ویدئویی از اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی در خارج از کشور بین کاربران فضای مجازی دست به دست می‌شود که سخنران زن مراسم در هنگام صحبت لباس بر تن ندارد.

حمید رسایی، نماینده اسبق مجلس در این باره نوشت: فکر می کنید جماعت اقلیتی که در برخی خیابان‌ها روسری را روی دست می چرخانند دنبال چه هستند؟ خیلی از آنها خودشان هم نمی‌دانند اما آن طرف آب در یکی از تجمعات، واقعیت این جریان خودش را نشان داده.

یکی لخت شده رفته روی بلندی و سخنرانی می‌کند. تمام حرفش این است که چرا در ایران نمی‌گذارند ما لخت بگردیم.

تجمع زنان معترض در خارج از ایران

تمام خواسته اینها از آزادی همین است، هر شب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچَرند...

بیچاره‌تر از این جماعت، کسانی هستند که مثل سربازان بی جیره و مواجب، در فضای مجازی با استوری گذاشتن و لایک کردن و ... به این آینده سیاه ضریب می‌دهند، در حالی که شاید اعتقادی به این آینده نداشته باشند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر