خبر فوری:

توئیت تند ظریف علیه آمریکا

وزیر خارجه پیشین ایران نوشت : آمریکا از غذا و دارو به عنوان سلاح استفاده می کند و منافع خود را قربانی منافع رژیم صهیونیستی می کند.

توئیت تند ظریف علیه آمریکا

وزیر خارجه پیشین ایران در توئیتی نوشت : آمریکا از غذا و دارو به عنوان سلاح استفاده می کند و منافع خود را قربانی منافع رژیم صهیونیستی می کند.

محمدجواد ظریف ، وزیر خارجه پیشین ایران در توئیتی نوشت :آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل تایید کرد که تروریسم اقتصادی آمریکا که با نام دروغین تحریم شناخته می شود به ایرانی ها و کودکانش آسیب زده و آنها را کشته است.

آمریکا از غذا و دارو به عنوان سلاح استفاده می کند و منافع خود را قربانی منافع رژیم صهیونیستی می کند.

توئیت محمد جواد ظریف

دیگر رسانه ها

ارسال نظر