خبر فوری:

تاج‌زاده تحمل شرایط زندان را دارد؟ | ظفرقندی پاسخ داد

دکتر ظفرقندی نوشت: آقای تاجزاده شنبه آنژیوگرافی شد و در شریان اصلی قلب استنت گذاشته شد، در شش ماه آینده مراقبت جدی و دسترسی فوری به پزشک متخصص قلب ضروری است.

تاج‌زاده تحمل شرایط زندان را دارد؟ | ظفرقندی پاسخ داد

ارسال نظر