خبر فوری:

خبر استعفای معاون رئیس جمهور در امور زنان تکذیب شد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خبر استعفای خود را تکذیب کرد .

خبر استعفای معاون رئیس جمهور در امور زنان تکذیب شد

ارسال نظر