محبوب ترین چهره سیاسی کیست؟/نتایج یک نظرسنجی

در میان چهره‌های سیاسی داخل کشور، رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد محبوب‌ترین است. حدود ۶۵ درصد از ایرانی‌ها به آقای احمدی نژاد علاقه دارند.

محبوب ترین چهره سیاسی کیست؟/نتایج یک نظرسنجی

در میان چهره‌های سیاسی داخل کشور، رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد محبوب‌ترین است. حدود ۶۵ درصد از ایرانی‌ها به آقای احمدی نژاد علاقه دارند.

بر اساس نظرسنجی_استاسیس که در هفته آخر تیر و هفته اول مرداد ماه سال ۱۴۰۱ انجام شده است، آقایان خاتمی و ظریف رتبه‌های بعدی را دارند.

 احمدی‌نژاد تنها شخصیت سیاسی داخل کشور است که میزان محبوبیت ایشان بالای ۵۰ درصد است. در انتهای لیست محبوبیت شخصیت‌های سیاسی، آقایان روحانی قرار دارد. تنها ۲۴ درصد می‌گویند که به آقای روحانی علاقه دارند

نظرسنجی

نامحبوب‌ترین شخصیت سیاسی داخل کشور: حسن روحانی

نامحبوب‌ترین شخصیت سیاسی داخل کشور آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین است. هفتاد درصد ایرانی‌ها می‌گویند که به آقای روحانی اصلا یا چندان علاقه ندارند. بعد از آقای روحانی، آقایان قالیباف و رئیسی، نامحبوب‌ترین شخصیت‌های سیاسی داخل کشور در میان اسامی مورد پرسش قرار گرفته هستند. به ترتیب ۶۲ و ۶۱ درصد می‌گویند که به آقایان قالیباف و رئیسی علاقه ندارند

نظرسنجی

میزان محبوبیت آقای احمدی‌نژاد تفاوت چندان با محبوبیت ایشان در نظرسنجی دو سال پیش که در دی ماه سال ۱۳۹۹ توسط شرکت استاسیس انجام شده بود ندارد. در آن نظرسنجی، آقای احمدی‌نژاد با ۶۴ درصد، محبوب‌ترین شخصیت سیاسی داخل کشور بود. میزان محبوبیت آقایان خاتمی، ظریف و روحانی هم تفاوت چندان با دی ماه سال ۱۳۹۹ ندارد؛ هرچند بر محبوبیت آقایان خاتمی و ظریف حدود ۴ و ۱ درصد اضافه شده و از محبوبیت آقای روحانی حدود ۲ درصد کم شده است.

بیشترین کاهش محبوبیت نسبت به نظرسنجی دی ماه سال ۱۳۹۹ هم مربوط به آقایان رئیسی و قالیباف است که به ترتیب ۱۷ و ۱۴ درصد کاهش محبوبیت داشتند.

نظرسنجی

نظرسنجی

روش اجرای نظرسنجی

این پیمایش به صورت تلفنی در روزهای ۲۸ تا ۳۰ تیر ماه و ۴ تا ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط پرسشگران آموزش‌دیده در طول ساعات فعال هر روز انجام شده است. حجم نمونه ۱۲۴۶ نفر است

پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از ۱۸ سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور که دارای تلفن بوده‌اند با نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده است. نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده، منطبق با جمعیت هر استان تهیه شده است. دارندگان تلفن‌ در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. نمونه‌ها بر اساس جنس، سن و محل سکونت (منطقه شهری یا روستایی) و بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ و همچنین سالنامه‌ آماری ۱۳۹۷، وزن‌دهی شده‌اند

یافته‌های این نظرسنجی را با اطمینان ۹۵ درصد و در فاصله‌ی اطمینان ۲.۷ درصد، برای کمترین واریانس ممکن (با توجه به تعداد پاسخ‌دهندگان معتبر به هر سئوال)، می‌توان به کل افراد بالای ۱۸ سال ساکن ایران تعمیم داد

میزان اعتماد و صداقت پاسخگویان از طرف پرسشگران با تجربه ارزیابی شده است. ۴۲ نفر از کسانی که میزان صداقت یا اعتماد آنان در یک طیف پنج قسمتی، “بسیار کم” ارزیابی شده بود (و یا در هر دو معیار صداقت و اعتماد، کم یا خیلی کم ارزیابی شده بودند) از نمونه کنار گذاشته شدند

نظرسنجی

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر