خبر فوری:

آخرین خبر دولت از وضعیت ترانزیتی کشور

سخنگو دولت گفت: میزان ترانزیت خارجی کشور در چهارماهه نخست امسال حدود ۴/۹۲۱ هزار تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۳۱ درصدی داشته است.

ارسال نظر