خبر فوری:

تصویب طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه بین صندوق‌های بازنشستگی

با موافقت نمایندگان مجلس، یک ماده از طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه بین صندوق‌های بازنشستگی تصویب شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک ماده از طرح نقل و انتقال سوابق بیمه بین صندوق‌های بازنشستگی را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ مرداد ماه)، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی را بررسی کرده و ماده ۱ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده (۱) این طرح؛ تعاریف و اصطلاحات: 

الف- صندوق بازنشستگی: کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر فعال در حوزه بیمه‌های اجتماعی، دولتی و غیر دولتی اعم از عمومی، غیردولتی و خصوصی و غیره.

ب- بیمه شده: شخصی است که در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل هر یک از صندوق‌های بازنشستگی، مشترک صندوق محسوب می‌شود و با پرداخت حق بیمه، امکان بهره‌مندی از حقوق و مزایای قانونی را دارد.

پ-سوابق بیمه‌ای: مدت‌زمانی که بیمه‌شده، مشترک هر یک از صندوق‌های بازنشستگی بوده و طبق مقررات صندوق مربوطه حق بیمه پرداخت نموده است.

ت- مستمری استحقاقی: وجوهی است که برابر ضوابط مورد عمل هر صندوق بازنشستگی، در صورت احراز شرایط بازنشستگی یا ازکارافتادگی به بیمه‌شده و در صورت فوت وی به بازماندگان واجد شرایط متناسب با سنوات بیمه‌پردازی پرداخت می‌گردد.

ث- مستمری جمع: وجوهی است که مطابق ضوابط این قانون به بیمه‌شده یا بازماندگان واجد شرایط وی بر اساس تجمیع سوابق بیمه‌ای جهت برقراری مستمری به نسبت مدت زمان بیمه‌پردازی (سال‌های پرداخت حق بیمه) در هریک از صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌گردد.

ج- صندوق بازنشستگی مبدأ: صندوق بازنشستگی است که بیمه‌شده سابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوطه مشترک آن صندوق بوده است.

چ- صندوق بازنشستگی مقصد: صندوقی که بیمه شده در زمان ارائه درخواست، مشترک فعال آن محسوب و قصد دارد سوابق بیمه‌ای خود را از صندوق مبدأ به این صندوق منتقل نماید.

ه-کارفرما: شامل دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقوقی غیردولتی که بیمه شده نزد آن اشتغال داشته یا دارد./ مهر

دیگر رسانه ها

ارسال نظر