خبر فوری:

احمدی نژاد درباره بازداشت تاج زاده چه گفت

احمدی نژاد هم به بازداشت تاج زاده واکنش نشان داد

احمدی نژاد هم به بازداشت تاج زاده واکنش نشان داد .محمود احمدی نژاد گفت: هیچکس به خاطر انتقاد از امام و یا اظهارنظر، دچار منع و محدودیت و تندی نمی شد.محمود احمدی‌نژاد گفت: هیچکس به خاطر انتقاد از امام و یا اظهارنظر، دچار منع و محدودیت و تندی نمی شد حاکمیت نزد امام هیچ اصالتی نداشت. او همواره در دسترس مردم و وجودش برای همه موجب برکت بود.

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر