خبر فوری:

واکنش سید حسن به فیلم تکان‌دهنده گشت ارشاد

سید حسن خمینی نوشت: این کار هر چه باشد، ارشاد نیست، اسلامی نیست، عاقلانه نیست و هیچ منفعتی هم بر آن مترتب نیست.

ارسال نظر