خبر فوری:

تمجید معاون رئیس جمهور از رئیسی

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور کنونی یک رئیس جمهور مردمی است تواضع و رفتار و زندگی مردمی دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور کنونی یک رئیس جمهور مردمی است تواضع و رفتار و زندگی مردمی دارد.

به گزارش عرشه آنلاین، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در افتتاحیه کیمته صیانت از حقوق مردم گفت: از اهتمام مسئولین ستاد بشر قوه قضاییه  برای تشکیل صیانت از حقوق مردم تا اینکه هم افزایی بین قوای سه گانه صورت بگیرد، تشکر میکنیم. انقلاب ما بدون شک مردمی ترین انقلاب تاریخ در سده های اخیر بوده است.پیشوای انقلاب حضرت امام بدون تردید مردمی ترین پیشوای در این سده های اخیر بعد از ائمه معصومین بوده است. 

وی ادامه داد: هیچ شخصیتی در  جهان عالم به گرد رهبران ایران در این ۴۳ سال گذشته نمی رسد.انقلاب مردمی پیشوایان مردمی و قانون اساسی مردم محور دارد.از اصل اول قانونی اساسی نام مردم آورده شده است و پایه های ایجاد یک حکومت مردمی با رهبران مردمی و قانون اساسی مردم محور شکل گرفته است و در این ۴۳ سال گذشته در هر سال یک انتخابات با حضور مردم برگزار شده است و مسئولین با رای مردم در مسند قدرت قرار گرفتند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: واقعیت این است که انحرافاتی در مردمی بودن پیدا کرده ایم در عین حال که حکومتی هستیم که به لحاظ رهبران و قانونی اساسی و حضور مردم در پای صندوق بی بدیل و سرامد هستیم اما انحرافاتی هم پیدا کرده ایم که در شان نطام و رهبران الهی و مردمی نیست و متناسب با این قانون اساسی عدالت محور نیست.

به تدریج بخشی از مسئولین ما از مردم جدا شده اند و خوی مردمی را فراموش کرده اند و این یک واقعیت تلخ است‌.برای برخی زندگی های شاهانه عادت شد و فکر گردند هر کدام اتاق بزرگتر و صندلی های پر زرق و برق و زندگی های مجلل داشته باشند شان بالاتری دارند اما یادشان رفته امام ده سال در حسینه گلی جماران زندگی کرد و از همان حسینه گلی دنیا را تحت تاثیر قرار داد و همچنان مردمی ماند تا دنیا را تحت تاثیر قرار بدهد.

دهقان گفت: مردمی بودن و صیانت از حقوق مردم کاملا عجین است. کسی نمی تواند ادعای صیانت از حقوق مردم کند ولی خود مردمی نباشد.

دهقان عنوان کرد: با تغییر دولت، بسترمردمی بودن فراهم شد، معتقدم رئیس جمهور کنونی یک رئیس جمهور مردمی است تواضع و رفتار و زندگی مردمی دارد. طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی با وزرا مشورت کرد و در جلسات متنوع با محوریت نخبگان پیگیری هایی کرد و سند تحول دولت مردمی را به تصویب رساند. در این سند بر آزادی های مشروع و ایجاد یک سامانه بر ارتباط با مردم و حمایت از ابعاد مختلف مردم تاکید شده است.

منبع: برنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر