خبر فوری:

گزارش کامل متروپل به قوه قضائیه تحویل داده شد

دادستان کل کشور گفت: در حادثه آبادان در ساختمان متروپل که باعث فوت ۴۳ نفر از شهروندان عزیز و هموطنان گرامی و تعدادی مصدوم و آسیب فراوان و خسارت گسترده مالی شد، از قوه قضائیه هیئتی فرستاده شد از طرف دولت و مجلس هم هیئت هایی برای بررسی اعزام شد، گزارش ما، یک گزارش جامعه‌ی است که دیروز خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال شد‌.

دادستان کل کشور گفت: در حادثه آبادان در ساختمان متروپل که باعث فوت ۴۳ نفر از شهروندان عزیز و هموطنان گرامی و تعدادی مصدوم و آسیب فراوان و خسارت گسترده مالی شد، از قوه قضائیه هیئتی فرستاده شد از طرف دولت و مجلس هم هیئت هایی برای بررسی اعزام شد، گزارش ما، یک گزارش جامعه‌ی است که دیروز خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال شد‌.

به گزارش عرشه آنلاین، دادستان کل کشور با اعلام این خبر که گزارش کامل حادثه مترو پل تهیه شده است گفت: در حادثه آبادان در ساختمان متروپل که باعث فوت ۴۳ نفر از شهروندان عزیز و هموطنان گرامی و تعدادی مصدوم و آسیب فراوان و خسارت گسترده مالی شد، از قوه قضائیه هیئتی فرستاده شد از طرف دولت و مجلس هم هیئت هایی برای بررسی اعزام شد، گزارش ما، یک گزارش جامعه‌ی است که دیروز خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال شد‌ .  

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از علت اصلی برای این حادثه دلخراش قصور و کوتاهی و تقصیری است که بخش های مختلف از دستگاه هایی که دست اندرکار ساخت و ساز این ساختمان بودند چه قبل از شروع چه در حین کار و چه در بعد باعث آن شدند‌ نتیجه این شد که یک ساختمان با آن کیفیت فروبریزد و عده ای انسان های بی گناه کشته و عده ای مصدوم شود و مقداری زیادی از مال مردم از بین برود، این نتیجه عدم اهتمام است.

منبع: برنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر