خبر فوری:

حمله تند روزنامه صداوسیما به یک نمایش | افکار کارگردان کثیف است، دیالوگ‌ها هم جنسی هستند

جام جم نوشت: بدون مقدمه و صریح باید گفت در این اجرا تماشاچیان نزدیک به دو ساعت زیر شلاق رکیک‌ترین و فجیع‌ترین دیالوگ‌ها شکنجه می‌‌شوند.

وزنامه جام جم نوشت: نمایش «مخاطب» با وجود پرده‌دری‌های آشکار اخلاقی همچنان روی صحنه است.

بدون مقدمه و صریح باید گفت در این اجرا تماشاچیان نزدیک به دو ساعت زیر شلاق رکیک‌ترین و فجیع‌ترین دیالوگ‌ها شکنجه می‌‌شوند.

هیچکس مثل این دانشجوی اخراجی تئاتر نمی تواند در قلب پایتخت تئاتر را به مسلخ ببرد و فاتحه آن را بخواند.

تعجب و تحیرم از حضور بازیگران توانمند خانم [نگار جواهریان و لیلی رشیدی]در همراهی با این بیمار روانی (جابر رمضان) است.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر