خبر فوری:

روزنامه جوان:

سینمای ایران دیگر افتخارآمیز نیست!

روزنامه اصولگرا با انتقاد تند از خانه سینما نوشت: سینمای ایران دیگر افتخارآمیز نیست.

وزنامه جوان نوشت: خانه سینما در روزهای اخیر حتی بر خود واجب ندید در مقابل فیلم موهن عنکبوت موضع بگیرد و از حیثیت سینمای ایران در مقابل تخریب چنین اثری دفاع کند، حتی این جرئت را به خود نداد نسبت به جنبش وارداتی me too از انفعال بیرون بیاید و از حیثیت اعضای خود پاسبانی نماید.

وقتی می‌گوییم سینمای ایران بیمار است، ریشه آن را باید در همین بی تفاوتی بدانیم که به یک حس خودبرتربینی کاذب دامن می‌زند تا همواره فکر کنیم هر اثری در این سینما و به دست این سینماگران خلق شد و در آن سوی مرزها جایزه گرفت لزوماً باید به آن افتخار کرد و هر اتفاق و هر رخدادی در این فضا افتخار آمیز است.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر