خبر فوری:

قاچاقچیان آثار باستانی در مجلس نفوذ کرده‌اند؟

رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی گفت: ادبیات طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» مجلس شورای اسلامی، ادبیات قاچاقچیان اشیای عتیقه و حفاران غیرمجاز است و می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان به مجلس نفوذ کرده‌اند.

سید محمد بهشتی رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی در روزنامه‌اعتماد نوشت: بدون تردید اگر از نمایندگانی که طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» را مطرح کرده‌اند، بپرسید با چه دلیل و انگیزه‌ای ابعاد محتلف این طرح را پیگیری می‌کنند، احتمالا اینگونه پاسخ می‌دهند با توجه به اینکه حفاری‌های غیرمجاز آثار باستانی و عتیقه‌جات یک واقعیت در کشور است، بد نیست دولت هم بهره‌ای از آن ببرد.

ادبیات طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» مجلس شورای اسلامی، ادبیات قاچاقچیان اشیای عتیقه و حفاران غیر مجاز است و می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان به مجلس نفوذ کرده‌اند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر