خبر فوری:

آشتی‌کنان تصویری به سبک مخبر و رضایی

خبرگزاری ایسنا، تصاویری از حاشیه نشست هیات دولت منتشر کرده است که نشان می دهد مسحن رضایی و مخبر که گفته شده بود به دلیل اختلاف نظر در مسائل اقتصادی با یکدیگر قهر بودند، آشتی کرده‌اند!

خبرگزاری ایسنا، تصاویری از حاشیه نشست هیات دولت منتشر کرده است که نشان می دهد مسحن رضایی و مخبر که گفته شده بود به دلیل اختلاف نظر در مسائل اقتصادی با یکدیگر قهر بودند، آشتی کرده‌اند!

این گمانه‌زنی، زمانی تقویت شد که محسن رضایی مدتی از حضور در جلسات اقتصادی دولت خودداری کرده بود.

آشتی‌کنان تصویری  مخبر و رضایی

آشتی‌کنان تصویری  مخبر و رضایی

آشتی‌کنان تصویری  مخبر و رضایی

دیگر رسانه ها

ارسال نظر