خبر فوری:

پشت پرده کلیپ جنجالی از خوشگذرانی «فرمانده سپاه» در ترکیه

فارس با اشاره به اینکه اخیرا ، کلیپی با عنوان « فرمانده سپاه در حال عیاشی با زنان در خارج از کشور»یا «رقص و آواز فرمانده سپاه و دخترش در ماشین» منتشر شده ، پشت پرده این کلیپ را بررسی کرد.

فارس با اشاره به اینکه اخیرا ، کلیپی با عنوان « فرمانده سپاه در حال عیاشی با زنان در خارج از کشور»یا «رقص و آواز فرمانده سپاه و دخترش در ماشین» منتشر شده ، پشت پرده این کلیپ را بررسی کرد.

اخیرا کلیپی با عنوان « فرمانده سپاه در حال عیاشی با زنان در خارج از کشور»یا «رقص و آواز فرمانده سپاه و دخترش در ماشین» منتشر شده است. این ادعا به استناد یک عکس مدعی شدند، فرد داخل کلیپ یکی از فرماندهان سپاه پاسداران است.

کلیپ جنجالی از خوشگذرانی فرمانده سپاه در ترکیه

«فرمانده سپاه» مشغول خوشگذرانی در ترکیه کیست؟ |

اما واقعیت این است که فرد داخل کلیپ یک بازیگر دو رگه متولد آلمان است و عکس وی در لباس سپاه نیز مربوط به نقش وی در یکی از فیلم‌های صهیونیستی و ضدایرانی است که او بازی کرده.

فرمانده جعلی سپاه

کلیپ جنجالی از خوشگذرانی فرمانده سپاه در ترکیه

کلیپ جنجالی از خوشگذرانی فرمانده سپاه در ترکیه

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر