خبر فوری:

کنایه تند احمدی‌نژاد به دولت رئیسی درباره گرانی نان و آرد / ببینید

محمود احمدی نژاد در یک روستای بوشهر ، از حذف ارز ترجیحی دولت رئیسی خبر داد.

سایت دولت بهار ، از انتقاد رئیس دولت بهار در یک روستای بوشهر ، از حذف ارز ترجیحی دولت رئیسی خبر داد.محمود احمدی نژاد خطاب به دولت گفت : شما نمی‌توانید بگویید چون ما رئیسیم هرکاری دلمان بخواهد می‌کنیم! نخیر؛ ملت ایران به هیچکس اجازه نداده است بدون نظر مردم هرکاری دلش می‌خواهد کند!

چون گران کردید بعد دلیلی می‌آورید که به شخصیت ملت توهین می‌شود؛ آقایی آمده می‌گوید یک کشور همسایه ما ۳ میلیون تن گندم کم داشته ‌و میخواست از ایران قاچاق کند. برای اینکه از قاچاق جلوگیری کنیم گندم را گران کردیم!حساب کردم برای این مقدار روزانه باید ۸۰۰ کامیون از مرز عبور کند! مگر می‌شود؟!

بیشتر بخوانید :

دیگر رسانه ها

ارسال نظر