خبر فوری:

گذاشتن عکس ابراهیم رئیسی جای عکس امام خمینی در اصفهان

در پی برداشتن عکس امام خمینی (س) در روز قدس، یک خبرنگار از نیروهای انقلابی اصفهان انتقاد کرد.

ارسال نظر