خبر فوری:

سعید قاسمی :لعنت خدا و رسول خدا بر هاشمی، خاتمی و روحانی | کرونا دروغ بود | فیلم

لعنت خدا و رسول خدا بر هاشمی، خاتمی و روحانی

ارسال نظر