خبر فوری:

اشتباه بزرگ دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تکانه‌های شدید تورمی خواهد داشت

اعتماد نوشت: هر شهروند با وجدان ایرانی، امروز باید نسبت به افزایش نرخ تورم، حساس باشد. نرخی که معیشت خانواده‌ها را دشوار می‌کند، نرخی که باعث افزایش فقر مطلق می‌شود.

روزنامه اعتماد نوشت: سال ٩٧ و بعد از خروج ترامپ از برجام، وقتی دولت دوازدهم برای مقابله با روند فزاینده افزایش نرخ ارز، اقدام به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد. در آن برهه به راحتی می‌شد پیش‌بینی کرد که این نوع توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت، فساد، ویژه‌خواری در اقتصاد ایران خواهد شد.

امروز هم که دولت سیزدهم، اعلام کرده، قصد حذف ارز ترجیحی را دارد، این روند در شرایط فعلی، باعث افزایش تکانه‌های تورمی خواهد شد، معنای تکانه‌های تورمی نیز یعنی افزایش فقر مطلق و حذف اقلام حیاتی از سفره‌های مردم.

هر شهروند با وجدان ایرانی، امروز باید نسبت به افزایش نرخ تورم، حساس باشد. نرخی که معیشت خانواده‌ها را دشوار می‌کند، نرخی که باعث افزایش فقر مطلق می‌شود، نرخی که چشمان مادران را با اشک می‌نشاند، کمر پدران را خم می‌کند و قلب هر انسان با وجدانی را به خون می‌نشاند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر