خبر فوری:

اعلام مبلغ فطریه از سوی دفتر رهبری

دفتر مقام معظم رهبری در خصوص میزان فطریه در سال جاری اعلام کرد:

دفتر مقام معظم رهبری در خصوص میزان فطریه در سال جاری اعلام کرد:مکلف باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند برای هر نفر، یک صاع (تقریباً سه کیلوگرم) گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت یا مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد، کافی است.

ضمنا زکات فطره امسال (۱۴۰۱) به قیمت گندم برای هر نفر، « چهل هزار تومان » اعلام شده است.

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر