خبر فوری:

آیت‌الله‌ سیستانی مبلغ فطریه ۱۴۰۱ را اعلام کرد

دفتر آیت‌الله‌ سیستانی مبلغ فطریه ۱۴۰۱ را اعلام کرد

دفتر آیت‌الله‌ سیستانی مبلغ فطریه ۱۴۰۱ را اعلام کرد

شفقنا به نقل از دفتر آیت‌الله‌ سیستانی نوشت:

از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد چهل (۴۰) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی (۲۲۵) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، شصت (۶۰) هزار تومان تعیین شده است.

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر