خبر فوری:

فتوای رهبر انقلاب درباره افطار روزه قبل از حد ترخص

رهبر انقلاب به پرسشی درباره درباره حکم «افطار روزه قبل از حد ترخص» پاسخ داده اند.

رهبر انقلاب به پرسشی درباره درباره حکم «افطار روزه قبل از حد ترخص» پاسخ داده اند.

به گزارش عرشه آنلاین به نقل از شفنقا، متن پاسخ به این شرح است:

مسافری که از شب قبل قصد سفر کرده و پیش از ظهر به مسافرت می رود، نمی تواند تا قبل از رسیدن به حد ترخص روزۀ خود را افطار کند و در صورتی که پیش از آن افطار کند، بنابر احتیاط کفاره افطار عمدی روزۀ ماه رمضان بر او واجب است؛ البته چنانچه از حکم مسأله غافل بوده، کفاره ندارد.

ملاک تشخیص حدّ ترخص، آن است که از آخرین خانۀ شهر به اندازه ای دور شود که صدای اذان متعارف شهر را بدون بلندگو نشنود؛ خواه دیوارهای شهر را ببیند یا نه.

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر