معتبرترین نظرسنجی‌های انتخابات چه می گوید ؛پیشتاز کیست؟

معتبرترین نظرسنجی‌های انتخابات چه می گوید

معتبرترین نظرسنجی‌های انتخابات چه می گوید ؛پیشتاز کیست؟

نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی آرا /۱۳ و ۱۴ تیر

شیوه گردآوری اطلاعات: مصاحبه حضوری در میادین و معابر شهرها و روستاهای کشور

تخمین نرخ مشارکت ۴۶ درصد

مسعود پزشکیان ۵۲.۲

سعید جلیلی ۴۴.۸

باطله ۳ درصد

بر حسب آرای صحیح

مسعود پزشکیان ۵۳.۸؛سعید جلیلی ۴۶.۲

۴۷.۹ درصد مسعود پزشکیان و ۳۴.۱ درصد نیز سعید جلیلی را در مناطره برتر دانسته اند.

نظرسنجی موسسه خِرَد

خِرَد مقدار مشارکت را کمتر از آرا و ایسپا و ۴۲٪ درآورده. به همین دلیل تفاوت پزشکیان و جلیلی را کمتر از واقعیت برآورد نموده است. برآورد موسسه خرد 

‏پزشکیان ۴۹؛‏جلیلی ۴۴

مرکز پژوهشهای مجلس:

‏مشارکت قطعی ۴۲/۷٪ 

‏از کسانی که گفته‌اند قطعاً در انتخابات شرکت خواهند کرد:

‏پزشکیان ۵۳/۷٪؛‏جلیلی ۴۴/۲٪ 

نظرسنجی پرسش ۱۳ تیرماه

مشارکت قطعی ۴۸ درصد

پزشکیان ۵۳ درصد:جلیلی ۴۱ درصد

طرح ملی نظرسنجی، مرکز رصد وزارت کشور ۱۴ تیرماه ساعت ۸ صبح:

‏نرخ مشارکت: ۴۳.۵ درصد ؛‏پزشکیان ۴۳ درصد؛‏جلیلی ۳۴ درصد؛‏ هنوز تصمیم نگرفته ام ۲۱.۳ درصد ؛‏رای سفید و باطله ۱.۳ درصد

وابسته به یکی از دانشگاه‌های مطرح۱۳ تیر 

پزشکیان ۵۴/۶ ؛جلیلی ۴۰/۴؛تصمیم نگرفته ۵

منسوب به یکی از نهادهای انقلابی  ۱۳ تیر

حتما شرکت ۴۳/۲؛به احتمال زیاد ۱۲/۵؛به احتمال کم ۶/۵؛هنوز تصمیم ۱۱؛به هیچ وجه ۲۱/۵؛بی پاسخ ۵/۳

پزشکبان ۵۰/۶. ___جلیلی ۴۷/۵

هنوز تصمیم ۱ ____هیچکدام ۰/۹

نظرسنجی متا:۱۳ تیر

پزشکیان ۵۴  _ جلیلی ۴۶

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 144788

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت عرشه‌آنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت عرشه‌آنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

      ارسال نظر