۷۴ ضربه شلاق برای مهندسی که حجاب از سر برداشت+متن حکم

زینب کاظمی، مهندسی که در جلسه بهمن ماه سال گذشته مجمع سازمان نظام مهندسی حجاب از سر برداشت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

۷۴ ضربه شلاق برای مهندسی که حجاب از سر برداشت+متن حکم

زینب کاظمی، مهندسی که در جلسه بهمن ماه سال گذشته مجمع سازمان نظام مهندسی حجاب از سر برداشت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

زینب کاظمی، مهندسی که در جلسه بهمن ماه سال گذشته  مجمع سازمان نظام مهندسی حجاب از سر برداشت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

بنابر گزارش دیده بان ایران, کاظمی با اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی، روز ششم شهریور، در دادگاه حاضر شده است.

نظام مهندسی زینب کاظمی

دیگر رسانه ها

کدخبر: 105132

سایر رسانه ها

    ارسال نظر