چگونه خشم مان را کنترل کنیم؟ + عکس

تنفس عمیق، بیرون رفتن، شوخ طبعی، گوش دادن به موسیقی، سکوت کردن، شمارش معکوس، آب درمانی و ... از راه های کنترل خشم هستند.

بهداشت نیوز به نقل از مفدا نوشت: تنفس عمیق، بیرون رفتن، شوخ طبعی، گوش دادن به موسیقی، سکوت کردن، شمارش معکوس، آب درمانی و ... از راه های کنترل خشم هستند.

راه های کنترل خشم

دیگر رسانه ها

ارسال نظر