افزایش شدید قیمت شیاف و پماد سوختگی!

سایت شفا آنلاین نوشت: در ادامه موج تازه گرانی، انتشار لیست قیمت جدید برخی دارو‌ها نشان می‌دهد شیاف ۶۰ تا ۷۰ درصد و پمادسوختگی ۵۰ درصد گران شده است!

افزایش شدید قیمت شیاف و پماد سوختگی!

سایت شفا آنلاین نوشت: در ادامه موج تازه گرانی، انتشار لیست قیمت جدید برخی دارو‌ها نشان می‌دهد شیاف ۶۰ تا ۷۰ درصد و پمادسوختگی ۵۰ درصد گران شده است!

قیمت دارو

دیگر رسانه ها

ارسال نظر