خبر فوری:

عواقب جبران ناپذیر تک فرزندی برای خانواده ها

در خانواده تک فرزند، ارتباط ها بسیار محدود است و فرزند فقط با پدر و مادر بزرگسال خود تعامل دارد و بسیاری از روابط اجتماعی شکل نخواهد گرفت.

عواقب جبران ناپذیر تک فرزندی برای خانواده ها

 اکرم حمزه لوئیان بیان کرد: اگرچه عوامل بسیار زیادی در گرایش به تک فرزندی می‌توانند نقش داشته باشند، نتایج بررسی‌ها نشان ‌عدم آگاهی از پیامدهای تک فرزندی نقش مهمی بر رواج این پدیده دارد و احتمال تک فرزندی با افزایش تحصیلات و اشتغال زنان افزایش می یابد.

وی افزود: رواج تک فرزندی باعث می‌شود که جمعیت کشور رو به کاهش و پیری برود و فضای جوان و شاداب کمتر دیده شود.

وی تاکید کرد: کاهش نسل جوان و پیرشدن جمعیت، می‌تواند چرخ تولید و اقتصاد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

حمزه لوئیان با اشاره به اینکه بدون تردید فرزند آوری و پدر و مادر شدن یکی از پُر احساس ترین تجربیات هر انسانی است، گفت: باید همه زوج ها در اولین فرصت ممکن به تعداد فرزند دلخواه خود دست یافته و از تاخیرهای بدون دلیل پرهیز کنند هر چند در سنین بالاتر نیز احتمال بارداری و فرزندآوری سالم با مراقبت های لازم میسر است.

کارشناس مسئول جمعیت و باروری سالم معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به زیاد شدن امید به زندگی، تک فرزندان نمی‌توانند به راحتی همه مسوولیت نگهداری از پدر و مادر مسن خود را قبول کنند و بنابراین نیاز به خانه ها و محل‌های نگهداری سالمندان افزایش می‌یابد.

بنابر گزارش دانشگاه علوم پزشکی اراک، وی در پایان گفت: به طور کلی با توجه به اینکه خانواده در حکم یک نظام و سیستم است در خانواده تک فرزند، این سیستم به شکل یک مثلث درخواهد آمد و ارتباط ها بسیار محدود است و فرزند فقط با پدر و مادر بزرگسال خود تعامل دارد و بسیاری از روابط اجتماعی شکل نخواهد گرفت.

 

منبع: بهداشت نیوز

دیگر رسانه ها

ارسال نظر