کفن‌پوشان»در خیابان پاستور

شبکه ۳ اعتراض مردم مشهد به لایحه عفاف و حجاب را پوشش داد.

کفن‌پوشان»در خیابان پاستور

شبکه ۳ اعتراض مردم مشهد به لایحه عفاف و حجاب را پوشش داد

معترضین در این ویدئو معتقدند لایحه فعلی بازدارنده نیست و مجرم کشف حجاب باید متوقف و بازداشت شود!

«کفن‌پوشان» هم آمدند 

گزارش تلویزیون از «تجمع» ضدلایحه حجاب کنار نهاد ریاست جمهوری+تصاویر

کفن‌پوشان»در خیابان پاستور

کفن‌پوشان»در خیابان پاستور

کفن‌پوشان»در خیابان پاستور

دیگر رسانه ها

ارسال نظر