شب یلدا فال حافظ بگیرید

یکی از سنت‌های دیرینه در شب یلدا، حافظ‌خوانی و شاهنامه‌خوانی است که از دیرباز در بین خانواده‌های ایرانی رواج داشته است.

شب یلدا فال حافظ بگیرید

گرفتن فال حافظ شب یلدا یکی از سنت‌هایی است که در این شب رواج دارد.

شب یلدا بلندترین شب سال و آخرین شب پاییز است و یکی از سنت‌های دیرینه در این شب، حافظ خوانی و شاهنامه خوانی است که از دیرباز در بین خانواده‌های ایرانی رواج داشته است. اینکه شب زنده داری و حافظ خوانی در این شب چه دلیلی دارد را در اینجا برای شما خواهیم گفت در انتها می‌توانید یک فال حافظ نیز بگیرید.

برای گرفتن فال آماده شوید

فال گرفتن فی البداهه و بدون آمادگی روحی بیشتر شبیه سرگرمی های دور همی است تا یک کار مقدس و معنوی. به همین دلیل توصیه می شود ابتدا دل خود را آرام کرده، وضو بگیرید و لباس تمیز و راحت به تن داشته باشید.

نیت کنید

قبل از تفال زدن به دیوان حافظ باید نیت کنید، یعنی خواسته یا سوالی که در ذهن دارید را با وضوح کامل در دل تکرار کنید. بعد از نیت کردن مرسوم است چند جمله زیر به زبان آورده شود:

ای حافظ شیرازی تو محرم هر رازی؛ تو را به خدا و به شاخ نبات ات قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا بر آورده سازی.

تفال بزنید

تفال زدن در شب یلدا و در جمع خانواده معمولا توسط بزرگ خانواده، کسی که اشعار حافظ را به زیبایی می خواند یا کسی که در این کار تجربه دارد انجام می شود.

یکی از شیوه های رایج این است که افراد خانواده به نوبت نیت کرده و شخص فال گیرنده با ذکر صلوات یا فاتحه ای دیوان حافظ را باز می کند، سپس با صدای بلند شعر (و گاه تعبیری که در برخی کتاب ها ذکر شده) را برای او می خواند.

اگر خودتان می خواهید دیوان حافظ را باز کنید، با دست چپ کتاب را گرفته و با دست راست آن را باز کنید. در صفحه ای که باز می شود غزل بالای صفحه سمت راست فال شما می باشد. اگر بخشی از شعر در صفحه قبل است باید به ابتدای غزل رجوع کنید.

شاهد فال

گاهی حتی با خواندن چند باره غزل مورد نظر، احساس می کنید موضوع مطرح شده در آن رابطه ای با حال و فال شما ندارد، در این صورت می توانید از شاهد فال استفاده کنید. منظور از شاهد فال یکی از بیت های 1، 3 یا 5 غزل بعدی می باشد.

سنت‌های شب یلدا

سنت‌های ایرانی همیشه جذاب و دلنشین و البته با دلیل و حکمت هستند! ایرانیان باستان در شب یلدا که بلندترین شب سال است دورهم جمع شده، سفره‌ای رنگین پهن کرده و تا صبح به شب زنده داری و دورهم بودن مشغول می‌شوند. در این شب همچنین تفالی به حافظ زده و فالی هم می‌گیرند. اینکه حافظ خوانی در بلندترین شب سال و در جمع خانواده انجام می‌شود و افراد حاضر در جمع تفالی به خواجه حافظ شیرازی یا لسان الغیب می‌زنند در کنار قدمتش جای تامل هم دارد. مراسم حافظ خوانی در شب یلدا تنها متعلق به طبقه خاص و حتی مختص به شب یلدا نیست. تقریبا در تمام منازل ایران کتاب حافظ وجود دارد و ایرانیان به حافظ خوانی و فال حافظ اعتقاد و علاقه فراوان دارند. باور و اعتقاد به فال حافظ بسیار قوی است.

در شب یلدا دیوان اشعار حافظ با نیت بهروزی و شادکامی گشوده می‌شود و در هر تفال از او آرزوی دل خوش طلب می‌کنند.

گرفتن فال حافظ شب یلدا

با توجه به اینکه در هر خانه ایرانی کتاب دیوان حافظ پیدا می‌شود و ایرانیان به لسان الغیب و تفال زدن به او اعتقاد دارند، بر طبق رسوم کهن و باستانی خود در شب یلدا نیز تفالی به حافظ می‌زنند تا از زبان حافظ تعبیر نیت خود را بشنوند. برای گرفتن فال حافظ شب یلدا، یکی از بزرگان خانواده و یا یک نفر که با صدای خوش و کلامی روان بتواند حافظ بخواند دیوان را در دست گرفته و مهمانان  و شب زنده داران به ترتیب در دل نیت کرده و یک صلوات یا فاتحه ای برای حافظ می خوانند. سپس فرد فال گیرنده کتاب را تصادفی باز کرده و شعر آمده را می‌خواند. در بعضی از دیوان‌های حافظ معنی شعر نیز آورده شده است و با آن تعبیر فرد تعبیر نیت خود را می‌شنود.

همانطور که گفته شد گرفتن فال از دیرباز در بین ایرانیان به هنگام یلدا رواج داشته است. در غزل شماره ۲۳۲ حافظ بیت صحبت حکام ظلمت شـب یلداست / نور ز خورشید جوی بو که برآید به شب یلدا نیز اشاره کرده است.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر