ببینید| دزدها از این خانه ها دزدی نمی کنند

اعضای باندی از سارقان منزل توسط پلیس بازداشت شدند. در این فیلم سارقان توضیح می‌دهند که از چه خانه‌هایی دزدی می‌کنند و قید چه خانه‌هایی را می‌زنند.

ارسال نظر